آموزشگاه یار مودل فارسی

مودل فارسی، با داشتن قابلیتهای کامل برای برگزاری کلاسهای مجازی و آنلاین، بعنوان آموزشگاه یار مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای کشور است. برای راه اندازی آموزشگاه فنی و حرفه ای و دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزشی، نیازمند یک زیرساخت استاندارد می باشید که قابلیتهای مورد نظر را در اختیار داشته باشید. نرم […]