نسخه فارسی 3.9.6 موبایل مودل ارائه شد

نسخه فارسی 3.9.6 موبایل مودل با سرعت بهینه و قابلیتهای بیشتر ارائه شد. در نسخه جدید موبایل مودل که توسط مودل فارسی، منتشر شده است، تمامی قابلیتهای مربوط به دانش پژوهان در نسخه 3.11 مودل پشتیبانی میشود. نسخه جدید موبایل مودل را می توانید از گوگل پلی دریافت کنید. برخی قابلیتها و بهینه سازیها در […]