اتصال مودل به نرم افزار گلستان

نرم افزار گلستان، بعنوان یکی از نرم افزارهای مدیریت آموزش، در بسیاری از دانشگاه های کشور استفاده میشود. یکی از نیازهای دانشگاه های کشور، که از نرم افزار گلستان و مودل استفاده می کنند، اتصال این دو نرم افزار به یکدیگر است. بطوری که فهرست دانشجویان، اساتید و دروس بصورت خودکار از طریق وب سرویس […]