LMS چیست و چه کاربردی دارد؟

LMS یا سامانه آموزش مجازی (Learning Managemet System) که به اختصار LMS گفته می‌شود سامانه‌ای است که کلیه نیازهای آموزشی را به صورت مجازی بر بستر اینترنت برای دانش‌آموزان و دانشجویان و کلیه فراگیران فراهم می‌کند. LMS کمک می‌کند تا دوره‌های آموزش مجازی به راحتی ایجاد، مدیریت و ارائه شود. سامانه آموزش مجازی سبب ارتقای دانش […]