آموزش

ایجاد آزمون

در این ویدئوی آموزشی افزودن و ایجاد یک آزمون به دوره آموزشی را فرا خواهید گرفت و اینکه چطور سوال

ادامه مطلب »

ویرایش درس

در این ویدئوی آموزشی نحوه ویرایش یک درس و بخش‌های مختلف آن را فراخواهید گرفت. در ادامه می‌توانید ویدئوی ویراش

ادامه مطلب »

ایجاد درس جدید

در این ویدئوی آمورشی نحوه ایجاد یک درس یا دوره جدید را فرا خواهید گرفت. در ادامه ویدئوی ایجاد یک

ادامه مطلب »