درس ها

نمره ها (کارنامه)

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › نمره‌ها هر دوره در مودل یک کارنامه دارد که از طریق لینک نمره‌ها، در منوی راهیابی قابل

مشاهده بیشتر »

تکمیل درس

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › تکمیل درس تکمیل فعالیت یا پیگیری تکمیل به دانشجویان اجازه می دهد تا پیشرفت

مشاهده بیشتر »

ویرایش موضوع

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › ایجاد درس‌ › ویرایش › ویرایش موضوع همچنین برای ویرایش نام هر موضوع و درج خلاصه‌ای

مشاهده بیشتر »

ویرایش محتوای درس

مسیر: میز کار › درس‌ها › ایجاد درس‌ جدید برای افزودن فعالیت‌ها، منابع و … به درس، روی عنوان آن کلیک کنید. (شکل 4-60) به‌منظور

مشاهده بیشتر »

ایجاد درس

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › ایجاد درس‌ جدید پس از انتخاب طبقه مورد نظر، روی کلید

مشاهده بیشتر »

مرتب سازی درس ها

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › مرتب‌سازی درس‌ها با استفاده از آیکون جهت‌نما قرار گرفته در مقابل

مشاهده بیشتر »

پنهان کردن درس

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › پنهان کردن درس با استفاده از این گزینه، می‌توانید قابل رویت

مشاهده بیشتر »

حذف درس

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › حذف درس برای حذف درس، پس از انتخاب آن، روی آیکون

مشاهده بیشتر »

ویرایش درس

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › ویرایش درس برای ویرایش درس، پس از انتخاب آن، روی آیکون

مشاهده بیشتر »

مرتب سازی

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › مرتب‌سازی در بخش مرتب‌سازی ابتدا باید مشخص کنید که مرتب‌سازی روی

مشاهده بیشتر »