مدیریت سایت

اضافه کردن یک مدال جدید

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › مدال‌ها › اضافه کردن یک مدال جدید برای اضافه کردن مدال‌ها، روی کلید “اضافه کردن یک مدال جدید”

مشاهده بیشتر »

تنظیمات مدال‌ها

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › مدال‌ها › تنظیمات مدال‌ها نام صادرکننده‌ی پیش‌فرض مدال: در این بخش نام عامل یا نماینده‌ی صدور مدال را

مشاهده بیشتر »

امنیت HTTP

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › امنیت › امنیت HTTP در این بخش به تعدادی از موارد قابل تنظیم در امنیت Http اشاره می‌شود:

مشاهده بیشتر »

خط مشی سایت

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › امنیت › خط مشی سایت در این بخش به تعدادی از موارد قابل تنظیم در خط مشی سایت

مشاهده بیشتر »

مسدود کردن IP

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › امنیت › مسدودکردن IP در این بخش، ابتدا موارد موجود در لیست مسدود شده‌ها مورد مطابقت قرار می‌گیرند.

مشاهده بیشتر »

صفحه اول سایت

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › تنظیمات صفحه اول › پیکربندی از این گزینه برای اعمال تغییرات در صفحه اول سایت استفاده می‌شود. به

مشاهده بیشتر »

برنامه موبایل

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › برنامه موبایل › تنظیمات موبایل از این گزینه برای فعال کردن سرویس موبایل مودل استفاده می‌شود. در این

مشاهده بیشتر »

مدیریت سایت

در این بخش تنظیمات مقدماتی و خلاصه برای استفاده و راه‌اندازی آموزش آنلاین مودل ارائه می‌شود.(شکل 3-18)

مشاهده بیشتر »