کاربران

شرکت کنندگان

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › شرکت‌کنندگان به منظور افزودن دانشجویان به یک درس، ابتدا روی لینک “شرکت‌کنندگان” در منوی “راهیابی” کلیک کنید.

مشاهده بیشتر »

بررسی مجوزهای سیستم

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › مجوزها › بررسی مجوزهای سیستم برای بررسی مجوزهای یک کاربر، پس از انتخاب، روی کلید “نمایش

مشاهده بیشتر »

تعریف نقش ها

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › مجوزها › تعریف نقش‌ها در بخش مدیریت نقش‌ها، تمامی نقش‌های تعریف شده در سیستم نمایش داده

مشاهده بیشتر »

مدیران سیستمی

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › مجوزها › مدیران سیستمی اگر بخواهید به کاربری، اجازه دسترسی در حد مدیران دهید، باید در

مشاهده بیشتر »

سیاست های کاربران

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › مجوزها › سیاست‌های کاربران در این بخش به تعدادی از موارد قابل تنظیم در بخش سیاست‌های

مشاهده بیشتر »

ارسال عکس‌های کاربران

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › حساب‌های کاربری › ارسال عکس‌های کاربران برای وارد کردن عکس کاربران به‌صورت گروهی، ابتدا تمامی عکس‌ها

مشاهده بیشتر »

ارسال فایل کاربران

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › حساب‌های کاربری › ارسال فایل کاربران برای وارد کردن اطلاعات کاربران به‌صورت گروهی، فایل مربوط به

مشاهده بیشتر »

تمام هم‌دوره‌ای‌ها

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › حساب‌های کاربری › هم‌دوره‌ای در این صفحه تمام هم دوره‌ای‌های ایجاد شده نمایش داده می‌شود. در

مشاهده بیشتر »

هم‌دوره‌ای‌های سیستم

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › حساب‌های کاربری › هم‌دوره‌ای در این صفحه تمام هم دوره‌ای‌های ایجاد شده توسط سیستم نمایش داده

مشاهده بیشتر »

هم‌دوره‌ای(cohort)

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › حساب‌های کاربری › هم‌دوره‌ای در این بخش می‌توانید گروهی از اعضا را به عنوان هم‌دوره‌ای تعریف

مشاهده بیشتر »