فهرست ابزار ها

پشتیبان گیری

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › پشتیبان‌گیری شما به‌عنوان یک مدرس می‌توانید دوره خود را ذخیره کنید. ذخیره کردن دوره

مشاهده بیشتر »

پیکربندی دفتر نمره

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › پیکربندی دفتر نمره به‌منظور تکمیل درس، گزینه “پیکربندی دفتر نمره” را از فهرست ابزار

مشاهده بیشتر »

تکمیل درس

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › تکمیل درس تکمیل فعالیت یا پیگیری تکمیل به دانشجویان اجازه می دهد تا پیشرفت

مشاهده بیشتر »

ویکی

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار› شروع ویرایش› افزودن فعالیت ویکی با استفاده از ماژول فعالیت ویکی، شرکت‌کنندگان می‌توانند با مشارکت

مشاهده بیشتر »

واژه نامه

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار› شروع ویرایش› افزودن فعالیت واژه‌نامه ماژول فعالیت واژه‌نامه امکان ایجاد و نگهداری لیستی از تعاریف

مشاهده بیشتر »

مبحث درسی

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش› افزودن فعالیت مبحث درسی ماژول مبحث درسی به اساتید امکان طراحی یک

مشاهده بیشتر »

چت متنی

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش› افزودن فعالیت چت متنی ماژول فعالیت چت امکان داشتن یک بحث و

مشاهده بیشتر »

فیلتر ها

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار › فیلترها برای فعال یا غیرفعال کردن فیلترهای یک

مشاهده بیشتر »

بررسی مجوز ها

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار› بررسی مجوزها برای بررسی مجوزهای یک طبقه یا گروه

مشاهده بیشتر »

مجوز ها

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار› مجوزها برای تعیین مجوزهای دسترسی به یک طبقه یا

مشاهده بیشتر »

انتساب نقش

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار› انتساب نقش برای انتساب نقش به یک طبقه یا

مشاهده بیشتر »

حذف

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار› حذف برای حذف یک طبقه یا گروه آموزشی، پس

مشاهده بیشتر »