مدال

اضافه کردن یک مدال جدید

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › مدال‌ها › اضافه کردن یک مدال جدید برای اضافه کردن مدال‌ها، روی کلید “اضافه کردن یک مدال جدید”

مشاهده بیشتر »

تنظیمات مدال‌ها

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › مدال‌ها › تنظیمات مدال‌ها نام صادرکننده‌ی پیش‌فرض مدال: در این بخش نام عامل یا نماینده‌ی صدور مدال را

مشاهده بیشتر »