شخصی سازی میزکاری

شخصی‌سازی میزکاری

نحوه جابه‌جایی در سایت مودل، به تنظیمات مدیریتی، تم و نسخه مودل مورد استفاده وابسته است. در این مستند از آخرین نسخه مودل با تم

مشاهده بیشتر »

تنظیمات مدیریتی

 ورود به سایت پس از نصب مودل، برای ورد به سایت، آدرس سایت را در Browser خود وارد کرده، روی کلید Enter کلیک کنید. سپس

مشاهده بیشتر »